De Bijbel is geen eenvoudig boek, het bestaat uit een verzameling boeken, met verhalen die een periode van twee millennia of meer omspannen. Verhalen die telkens in een andere context spelen, verhalen die bovendien geen geschiedenis verhalen zijn, maar bedoeld als verhaal van een volk en haar geloof.

Het is daarom niet belangrijk hoe de aarde exact is geschapen, maar het is belangrijk dat God de Schepper is. Het boek laat ons zien hoe we moeten leven en als we dat niet volgens de geboden doen, dat dat consequenties heeft voor het bestuur en het volk.

De Bijbel is een boek dat een volk apart zet als volk van God, maar een volk dat het daardoor niet persé gemakkelijker krijgt. Hun gebruiken verschillen nogal van die van omliggende volkeren.
Het monotheïsme van de Joden, kwam maar al te vaak met het polytheïsme van de buurvolkeren in botsing. Ze werden zelfs telkens gewaarschuwd om zich niet over te geven aan afgodendienst, dat ook voor de Joden een grote aantrekkingskracht leek te hebben.
De heersers over het volk krijgen telkens weer te maken met profeten, die de machthebber telkens weer waarschuwen voor de gevolgen van hun beleid en oproepen tot bekering.

De Bijbel is een boek van een volk dat telkens weer op pad gaat en hoopvol vooruit kijkt naar een nieuwe toekomst. Een volk dat talrijke tegenslagen kent, maar deze telkens weer te boven komt. Een volk dat bovenal uitkijkt naar de komst van de langverwachte Messias.

Met Het Grote Verhaal hopen we wat context aan het Kerstverhaal te hebben gegeven, waardoor u meer inzicht in de verbanden hebt kunnen krijgen. Tegelijk mag duidelijk zijn dat de gehele complexiteit niet te vatten is in deze ruim dertig teksten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.