Net als andere heersers uit zijn tijd was Herodes niet zeker van zijn koningschap. Niet voor niets stuurde hij grote bedragen aan de Romeinen en deelde hij grote geschenken uit aan de vorsten in de buurt. Zolang hij dat bleef doen, had hij bestuurlijk niet zo veel te vrezen.

Net als die andere heersers, had ook Herodes te maken met ambitieuze familieleden, die wel een graantje van de macht mee wilden pikken, danwel de macht wilden overnemen. Op deze manier was Herodes zelf aan de macht gekomen en hij wist dus maar al te goed dat hij kwetsbaar was. Niet voor niets liet hij minimaal een van zijn vrouwen, een aantal kinderen en andere familieleden tijdens zijn bewind doden.

Maar wellicht vreesde hij de opstandigheid van het Joodse volk nog het meest. In het verleden hadden de Makkabeeën laten zien dat een opstand succesvol kon zijn en een dergelijk scenario verontrustte Herodes. Hij deed moeite om het de Joden naar de zin te maken, maar moest ook de Romeinen te vriend houden. De bestaande tempel opknappen was de Joden natuurlijk goed uitgekomen, maar waarom moest daar dan een schild met een Romeinse adelaar (symbool van de Romeinse oppergod Jupiter) boven de ingang worden gehangen?

Wanneer dat een delegatie met wijzen uit het oosten komt en hem vertelt dat er een koningszoon is geboren schrikt hij. Blijkbaar hadden de wijzen goede argumenten op basis van wat ze in de ster hadden gezien. Argumenten die Herodes bekend voorkwamen en die hem tot actie aanzetten. Eerst om navraag te doen bij de hogepriester en schriftgeleerden, dan door de wijzen door te sturen naar Betlehem voor onderzoek en als laatste een massaslachting onder de kinderen van twee jaar en jonger. Blijkbaar nam hij de zaak maar al te serieus en zal hij zijn machtsbasis wankelen door de tekenen.

Opvallend is dat Matteüs aangeeft dat Herodus nadere informatie vraagt aan de Wijzen. Hij wist dus zelf niet van deze ster, danwel heeft hij het niet als zodanig geïnterpreteerd en gaf de uitleg van de wijzen hem extra informatie, die hem zo verontrustte. Was het alleen de uitleg van de wijzen, of was er ook een verband met de Romeinse godenwereld?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.