20De sterren aan de hemel streden mee tegen de vijand, zij hadden in hun baan zich tegen Sisera gekeerd.

Rechters 5: 20

In de tijd dat Israël nog geen koning had stonden er telkens rechters op om met succes en steun van de Heer het volk Israël tegen invallen te beschermen. Hoewel de Israëlieten geen zon, maan en sterren vereerden valt deze tekst dus temeer op.

De tekst is een onderdeel van het overwinningslied van Debora en Barak, een lied na een triomf waarin maar liefst twee vrouwen een hoofdrol vervullen. Barak durft als legeraanvoerder niet tegen de vijand op te trekken, als de profetes Debora niet met hem meegaat. Wanneer ze meegaat en tevoren een zege voorspelt op de Kanaänieten, voorspelt ze tevens dat een andere vrouw een belangrijke rol zal spelen.

Die andere vrouw is Jaël, een Kenitische vrouw, die Sisera, de legeraanvoerder van de vijand, haar tent aanbiedt om te rusten en hem vervolgens in zijn slaap ombrengt. Een nogal vreemde overwinning dus, waar juist deze twee vrouwen een hoofdrol vervullen; een profetes en een buitenlandse vrouw uit een stam die bevriend was met de Kanaänieten. Een vrouw die deze legeraanvoerder in haar tent laat slapen, wat was zij voor een vrouw dat dit kon en mocht?

En die Kanaänieten vereerden zon, maan en sterren. De tekst is daarmee spottend bedoeld. Voor de slag zullen de Kanaänieten waarschijnlijk gekeken hebben naar de voortekenen aan de hemel en zullen gedacht hebben dat die in hun voordeel waren. Dat bleek dus duidelijk niet zo te zijn en ze leden een verpletterende en beschamende nederlaag, waarin vrouwen een hoofdrol speelden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.