Wijzen uit het oosten, uit zo verre land.
Zij zochten onze Heere met offerand.
Z’ offerden ootmoediglijk myrrhe, wierook ende goud.
T’ere van dat Kindje dat alle ding behoudt.
Kyrielys

Deel van de tekst van een oud Kerstlied

De tekst is aan Matteüs 2: 11 ontleed, maar de volgorde is daar in de Nieuwe Bijbelvertaling iets anders, het begint met goud. Goud is voor ons een teken van rijkdom en als je het schenkt is het een royaal (koninklijk) geschenk. We zien dat de koningin van Seba koning Salomo bezoekt en een grote hoeveelheid goud meebrengt. Dit is op het moment dat het koninkrijk op zijn grootst was.

1De roem van Salomo, die de naam van de HEER tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen. 2Ze kwam naar Jeruzalem met een grote karavaan kamelen beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud, en edelstenen. Ze bracht Salomo een bezoek en legde hem alle vragen voor die ze had bedacht. 3En Salomo wist op al haar vragen een antwoord, er was er niet één waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. 4Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en ze het paleis zag dat hij gebouwd had, 5de gerechten die bij hem op tafel kwamen, de wijze waarop zijn hovelingen aanzaten, de kleding en de goede manieren van zijn bedienden, de dranken die werden geschonken en de offers die hij opdroeg in de tempel van de HEER, was ze buiten zichzelf van bewondering. 6Ze zei tegen de koning: ‘Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. 7Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd. 8Wat zijn uw hovelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen, bevoorrecht! 9Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat hij u op de troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.’
10De koningin van Seba schonk Salomo honderdtwintig talent goud en een grote hoeveelheid reukwerk en edelstenen. Zo veel reukwerk als de koningin van Seba aan koning Salomo gaf, is later nooit meer aangevoerd.

1 Koningen 10: 1-10

We zagen al eerder dat de wijzen waarschijnlijk in dienst waren van een Babylonische koning, die de nieuwe koning eer wilde bewijzen en daarbij past een dergelijk vorstelijk geschenk.

Het goud zal Jozef en Maria goed van pas gekomen zijn bij de ophanden zijnde vlucht naar Egypte. Het gaf hun wat reserves, waarmee ze de reis konden maken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.