Hij ontsloeg de afgodspriesters die door de koningen van Juda waren aangesteld om offers te ontsteken op de offerplaatsen in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem, en stuurde de priesters weg die offers ontstaken voor BaƤl en voor de zon, de maan en de sterren, voor alle hemellichamen.

2 Koningen 23: 5

Waar we tegenwoordig het gevoel hebben dat secularisering en het overstappen naar andere godsdiensten in onze maatschappij een thema is, dan kunnen we dit in het Oude Testament ook regelmatig terugvinden. De koning Josia komt als achtjarige op de troon van Juda, als tweestammenrijk nog maar een fractie van wat het ooit onder zijn voorvader David was.

Overal in het land kunnen de afgodenpriesters hun offers brengen, zover is het inmiddels gevorderd met de afval van het geloof in Juda, in de steden en zelfs in de omgeving van Jeruzalem. De tempel komt dus onder de rook van de afgodenoffers te staan. Bleef Jeruzalem zelf nog wel bespaard van deze afgoderij?

Ook dat bleek niet het geval, want er wordt vermeld dat er een Asjerapaal in de tempel stond en dat er zonnewagens (voor de verering van de zon) langs de weg naar de tempel stonden. Er werden kinderoffers gebracht ter ere van Moloch, alles was blijkbaar zo langzamerhand toegestaan.

De tempel is inmiddels zo in verval dat Josia deze wil laten opknappen. Blijkbaar is niet alleen de tempel in verval, maar het geloof des temeer. Bij hun werkzaamheden vinden de arbeiders een boekrol en laten die lezen. Waar er altijd met respect met boekrollen werd omgegaan is dat blijkbaar niet meer zo en kennen de bewoners in Juda de teksten ook niet meer.

Na de lezing van de boekkrol komt het berouw van Josia en hij besluit dat de religieuze tolerantie afgelopen moet zijn en de eigen Godsdienst weer in ere moet worden hersteld. Juist deze jonge man, die eigenlijk dezelfde naam heeft als Jezus, verandert alles en stuurt iedereen weg. Hij maakt er geen slachtpartij van, maar stuurt hen alleen maar weg. En zijn naam betekent: ‘Yahweh is de redding’ .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.