Lezen: Lucas 1: 26-38

Waar de oude priester Zacharias, ervaren in de Schriften, het in ongeloof liet afweten toen hem een zoon als voorloper van de Messias werd beloofd, getuigt een jong meisje van geloof als ook zij, nog maagd, te horen krijgt dat zij de Messias Zelf zal krijgen! Ze is naar alle waarschijnlijkheid nog maar een jaar of 15 als ze dit hoort. Een jong meisje vertoont een verrassend fris geloof tegenover de oude priester!

Het zet ons op het spoor om met verwachting naar jongeren te luisteren. “Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw Woord” is de moedige geloofsbelijdenis die hét antwoord geworden is van de gelovige mens op God. Een belijdenis die niet slechts lippendienst is, maar ook gehoorzaamheid inhoudt. Zij stelt zich ter beschikking, in haar antwoord ligt overgave besloten. Het Kind dat zij ontvangt zal de oude belofte uit het paradijs werkelijkheid laten worden. Daarom krijgt dit Kind ook de naam Jezus: Redder, Bevrijder, die-in-de-ruimte-zet en zal Hij over het huis van Jacob Koning tot in eeuwigheid zijn. Dit zal de ware Koning van Israël zijn.

Hoe kijkt u naar de nieuwe opgroeiende generatie? Wat leert u van uw kinderen en kleinkinderen?

Hebben ze u wel eens verrast met opmerkingen, gedachten en gedrag dat u niet van ze verwacht had?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.