Lezen: Mattheüs 11: 2-11.

‘Bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten?’

(Mattheüs 11:3)


In de adventstijd leven we toe naar het kerstfeest. Zie je al wat van dat feest? Denk aan hoe de straten en winkels er uit zien en hoe mensen hun huis versieren.

Johannes heeft moeite om te zien wat er komt. Daarom vraagt hij dat aan Jezus. Hij zit namelijk in de gevangenis. Niet omdat hij iets ergs gedaan heeft, maar omdat hij de mensen opriep om te veranderen, om met God een nieuw leven te beginnen.

En dat konden de machthebbers niet hebben, ze voelden zich bedreigd en lieten Johannes in de gevangenis gooien. Gelukkig komen zijn vrienden wel op bezoek bij hem en direct stuurt hij een paar mannen naar Jezus toe om te vragen of Hij het is op wie ze wachten.

Jezus geeft niet echt antwoord op de vraag. Ze moeten tegen Johannes zeggen wat ze op staat zagen gebeuren: blinden kunnen weer zien en verlamden kunnen weer lopen, doven kunnen horen en doden worden opgewekt.

Volgens Johannes kan dat maar één ding betekenen: God maakt een nieuw begin met ons.

Advent is kijken naar wat komt
Zie je al wat? Je wacht nog even
maar je weet: de vrede komt!
God verrast, Hij geeft het leven.
Advent is kijken naar wat komt.
Zie je al wat? Een ster zal stralen
en de hemel brengt bericht:
Laat een lach je dag bepalen!

Gebed:
Lieve God, ziet U al wat?
Als U naar de aarde kijkt, ziet U dan
dat het bijna Kerst is?
Ziet U vrede op aarde en
‘in de mensen een welbehagen’?
Dat hopen we wel, God,
we bidden er om,
en als U het ziet, misschien dat
wij het dan ook zien.
Dan wordt het écht Kerst.
Amen.

Vraag:
Wat was er nu zo bijzonder
aan Jezus dat Hij verwacht werd?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.