Wijzen uit het oosten, uit zo verre land.
Zij zochten onze Heere met offerand.
Z’ offerden ootmoediglijk myrrhe, wierook ende goud.

Het derde offer dat genoemd werd was Mirre, ook een stof die de Joden niet onbekend was. Mirre werd tijdens de warmste maanden van het jaar gewonnen uit een hars van een acacia-achtige boom. Het terpentijnachtig ruikende en bitter smakende hars was erg kostbaar.

Mirre wordt het op verschillende delen van de Bijbel als parfum gebruikt, zie hierbij het verschil tussen een bundeltje mirre (blijkbaar de blaadjes ervan) en de vloeibare mirre (die erg kostbaar was).

Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre, rustend tussen mijn borsten (1: 13)

Ik stond op om mijn geliefde open te doen, mijn handen dropen van de mirre, mijn vingers van vloeiende mirre op de greep van de grendel (5: 5)

Zijn wangen zijn als balsembedden, perken van kruiden, zijn lippen zijn leliën, druipend van vloeiende mirre (5: 13)

Enkele citaten uit Hooglied

Ze gebruikten het ook als een onderdeel van de zalfolie in hun tempeldienst. De hele ontmoetingstent wordt ermee gezalfd om deze op die manier te heiligen.

Zalfolie
22De HEER zei tegen Mozes: 23-24‘Neem de fijnste specerijen: vijfhonderd sjekel dikvloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel – tweehonderdvijftig sjekel dus –, tweehonderdvijftig sjekel geurige kalmoes en vijfhonderd sjekel kassia, alles volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een hin olijfolie, 25en bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel zoals een reukwerker dat maakt. Met deze heilige zalfolie 26moet je de ontmoetingstent zalven, de ark met de verbondstekst, 27de tafel en de lampenstandaard met alle bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, 28het brandofferaltaar met het gerei, en het wasbekken en het onderstel ervan. 29Hierdoor wijd je deze voorwerpen en worden ze allerheiligst; alles wat ermee in aanraking komt wordt zelf ook heilig.

Exodus 30: 22-29

Maar niet alleen de voorwerpen in de tempel worden ermee geheiligd, ook de priesters worden ermee gezalfd. Het mag, net als de wierook, door niemand anders worden gebruikt.

30Zalf ook Aäron en zijn zonen; zo heilig je hen om mij als priester te kunnen dienen. 31Tegen de Israëlieten moet je zeggen: “Dit is heilige zalfolie, hij is alleen voor de HEER bestemd, in alle komende generaties. 32Hij mag over niemands lichaam uitgegoten worden en u mag niets op dezelfde manier bereiden: deze olie is heilig en mag door u niet ontheiligd worden. 33Wie eenzelfde mengsel bereidt of er iets van gebruikt voor een onbevoegde, moet uit de gemeenschap gestoten worden.”’

Exodus 30: 30-33

De geschenken van de wijzen geven hem daarmee, naast het koninklijke en goddelijk, ook een priesterlijk aspect. Jezus mag middelaar zijn tussen God en mens.

Door een aantal uitleggers wordt ook een relatie gelegd met de doornenkroon van de kruisiging. Dat door de doornentakken van de mirre, daarnaar ook zouden verwijzen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.