We hebben eerder een aantal mogelijkheden kunnen uitsluiten en zijn verder op zoek gegaan naar met name de samenstand van planeten. Wanneer we in het laatste decennium van de jaartelling gaan zoeken vallen veel opties af.

Sommige samenstanden van planeten komen zo vaak voor dat die geen reden zijn geweest voor de wijzen. Dan zouden ze af en aan moeten zijn komen lopen en dan was het niet meer zo bijzonder geweest dat Matteüs het in zijn evangelie had vermeld. Een samenstand van bijvoorbeeld een van de binnenplaneten (Venus en Mercurius) valt dan al snel af, zo ook de samenstand van een van de binnenplaneten met een van de buitenplaneten (Mars, Jupiter en Saturnus).

In de onderstaande video zijn de bewegingen van zon, maan en planeten tussen 11 voor Christus tot 10 na Christus te zien. De vermelding van de negatieve jaren klopt niet, want er bestaat in dit programma ook een jaar 0 en dat is niet juist, dat moet het jaar -1 zijn en zo moeten alle negatieve jaren een jaar doorschuiven naar de negatieve kant.

Daarnaast moet een verschijnsel ook zichtbaar zijn, dat betekent boven de horizon en minimaal 15 graden van de zon verwijderd. In het andere geval kan er wel iets hebben plaatsgevonden, maar dan is het niet zichtbaar geweest. Wellicht konden ze het overigens ook wel weer berekenen.

Op de een of andere manier moet het verschijnsel niet alleen zichtbaar zijn, maar het moet ook betekenis hebben, want de wijzen moesten aan Herodes uitleggen wat ze hadden gezien. Dat kan met de zichtbaarheid te maken hebben, maar wellicht zelfs meer met de betekenis die aan een verschijnsel wordt gegeven en daarvoor is de mythologie van Mesopotamië dan weer van belang.

In het decennium voor de jaartelling treden wat mij betreft twee verschijnselen op de voorgrond, die ik hierna zal uitleggen en zal laten zien met korte videofragmenten.

  1. Samenstand van Jupiter en Saturnus in het jaar 7 voor Christus
    (in de video jaar -6)

In een periode van ongeveer negen maanden staan Jupiter en Saturnus dicht bij elkaar en blijven op dat moment ook bijna op dezelfde plaats aan de sterrenhemel staan. Dit gebeurt in het sterrenbeeld Vissen.
Vissen zou dan moeten staan voor het volk Israël. Kepler zag dit verschijnsel als een van de eersten en rekende dit jaar al uit in zijn berekeningen.

Deze optie laat een verschijnsel zien dat lang op dezelfde plaats stond, lang genoeg om de wijzen de tijd te geven van Mesopotamië naar Jeruzalem te reizen. Deze stand verklaart niet dat Herodes alle kinderen van 2 jaar en jonger laat doden. Daar is negen maanden te kort voor.
De samenstand zal wel een mythologische betekenis hebben, maar het is minder duidelijk als de volgende optie.

2. Een aantal passages langs Jupiter van -3 tot +1

De eerste passage vindt plaats op 12 augustus 3 voor Christus. Dan gaan Jupiter en Venus in de buurt van Regulus (de Koningsster, de belangrijkste ster in het sterrenbeeld Leeuw) vrijwel over elkaar heen. Op 2 juli staat Mercurius dicht bij Regulus en komt op 22 augustus opnieuw dichtbij. Dan passeert Jupiter drie keer Regulus (op 15 september 3 voor Christus, 14 februari 2 voor Christus en 10 mei 2 voor Christus).

Daarna komt Venus op 17 juni 2 voor Christus opnieuw langs Jupiter, maar nu heel dicht. De manen van Jupiter lijken op dat moment verder van de planeet af te staan dan Venus. Dat is aan de andere kant van Regulus, maar nog steeds in het sterrenbeeld Leeuw.

Op 21 augustus van 1 voor Christus komt Venus weer kort langs Jupiter, schijnbaar weer zo dichtbij als de manen, nu echter in het sterrenbeeld Maagd.

Op 4 november van het jaar 1 na Christus staan er maar liefst vier planeten dicht bij elkaar (Venus, Jupiter, Mercurius en Mars), maar nu in het sterrenbeeld weegschaal. In een video zien deze jaren er als volgt uit.

Hier valt valt veel meer bij te vertellen, dan bij de vorige optie. Allereerst wordt Juda bij zijn zegening door Jakob geen leeuw genoemd en komt uit hem de Messias niet voort? Je zou de eerste passage de annunciatie kunnen noemen.

De tweede passage (10 maanden later) zou dan de geboorte kunnen zijn. Venus en Jupiter zijn dan het dichtst bij elkaar en nog steeds in de buurt van de Koningsster Regulus.

De derde passage (in het sterrenbeeld maagd) zouden we een stuk van de opvoeding van het jonge kind kunnen noemen. Het is dicht bij de borsten van het sterrenbeeld maagd.

De vierde passage (in het sterrenbeeld weegschaal) is het meest spectaculair met de vier planeten zo dicht bij elkaar. Dat gebeurt niet zo vaak en waren deze zelfde planeten ook niet bij elkaar in de buurt (maar lang niet zo dicht bij elkaar) bij de moord op Julius Caesar?

Deze laatste en heftigste passage zou dan de wijzen bij Herodes kunnen zijn. Logisch dat met een dergelijke uitleg hij schrikt. Bovendien als hij Mercurius (als god van de graanhandel) erbij betrekt, dan is Betlehem (broodhuis) toch ook eenvoudig voorspelbaar. Maar voor de Mesopotamiërs betekent het een mogelijke coupe.

Alhoewel een dergelijke uitleg leuk is, zijn er ook tegenargumenten voor deze optie:

  1. De volkstelling wordt gedateerd op 8 voor Christus
  2. Herodes zou in 4 voor Christus gestorven zijn, dat zou dan niet kloppen

Of zou de berekening van de Scytische monnik en tijdrekenaar Dionysius Exiguus aan het begin van de zesde eeuw toch redelijk hebben geklopt?
De sterfdatum van Herodes is ontleed aan de geschiedenissen van Flavius Josephus en heeft hij wellicht verkeerde data opgegeven?

Als u een helder antwoord had verwacht, dan moeten we u teleurstellen, zo eenvoudig is het niet. En eigenlijk is dat ook niet het meest belangrijke van Kerst. Het is leuk wanneer we een geboortedatum kunnen herleiden, maar daar draait het niet om met Kerst. Daarom was het Kerstfeest zelf de eerste eeuwen ook helemaal niet van belang. Het gaat om het leven en sterven van Jezus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *