471Kom van je troon af, zet je neer in het stof, vrouwe Babel; kies een zitplaats op de grond, vrouwe Chaldea. Niet langer noemt men je teergevoelig en verfijnd.

5Ga zitten, wees stil, tast rond in het duister, vrouwe Chaldea. Niet langer noemt men je ‘Meesteres over koninkrijken’.

13Wat heb je je afgetobd met talloze raadgevers! Laten zij die naar de sterren staren, die de hemel kunnen uitleggen, die je per maand laten weten wat je overkomen zal, laten zij nu aantreden, laten zij je redden!

Jesaja 47: 1, 5, 13

We hebben al eerder kunnen lezen dat de astronomie in Mesopotamië ver ontwikkeld was en in die streken liggen Babel en de Chaldeeën. De schrijver van het boek Jesaja was er al mee bekend. Jesaja heeft ook een duidelijke boodschap voor degenen die daar de macht hebben: die voorspellingen van je raadgevers stellen niets voor. Hij daagt ze uit om het lot van Babel te voorspellen en dat ze hun voorspellingen laten doen.

Jesaja daagt de raadgevers uit. Enerzijds op een voorspelling te doen, als ze dat in de sterren kunnen lezen. Maar anderzijds om die negatieve voorspelling aan de machthebbers te laten horen. Jesaja wist als geen ander hoe moeilijk dat is. Het lef dat hij heeft door telkens zijn profetieën te laten horen, dat is maar voor weinige raadgevers weggelegd. Veel machthebbers willen maar al te graag het goede horen, een voorspeller van slecht nieuws kon aan de nukken van de machthebber overgeleverd zijn en dus lieten ze negatieve boodschappen liever weg of vergoelijkten die.

Het laatste stukje Laten zij je redden roept wat vragen op. Raadgevers geven raad, maar hebben daarmee niet meteen het mandaat om het op te lossen, dat moeten anderen doen. Wordt er dan bedoeld dat ze de machthebbers met hun raad kunnen redden, zodat zij tijdig in actie kunnen komen en het lot nog kunnen keren? Of is dit deel een uitdagen van het goddelijke karakter van de sterren, dat de sterren de machthebbers moeten redden van het lot dat hen te wachten staat. Jesaja weet in dat geval dat de machthebbers van die sterren niets te verwachten hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.