Lezen: Psalm 92

God zegende de vissen in de zee, de vogels langs de hemel, de mens die Hij naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen had én Hij zegende een dag: de sabbatdag (Genesis 2:3). Eén dag in de week krijgt de zegen: de rustdag! En er wordt aan deze ene dag in het bijzonder een psalm gewijd.

Wat is het geheim van deze sabbatpsalm? Dat het goed is de Here te loven en voor Zijn Naam psalmen te zingen, een goede reden dat ook maar te blijven doen in synagoge en kerk. En waarom? Omdat Gods werken groot zijn in Zijn schepping. Want wie zich erin verdiept ontdekt dat het kwaad, het onrecht in Gods schepping geen grond onder de voeten heeft! Het groeit en bloeit, maar enkel en alleen om weggevaagd te worden. Krant en televisie prenten ons dagelijks in dat kwaad en dood welig tieren op de aarde. We worden er mismoedig of cynisch van, ons geloof in Gods goed- heid wordt erdoor op de proef gesteld.

Maar wie nu gaat geloven in kwaad en dood, wordt in deze psalm een dwaas genoemd, iemand die Gods daden niet verstaat. Want wie zich door Zijn daden, opgetekend in de Bijbel, laat gezeggen, die weet dat Gods vijanden vergaan, even snel als onkruid opgekomen is. En dat de rechtvaardige zal bloeien en dat mensen die zich aan deze God vasthouden ook in de ouderdom nog vrucht zullen dragen. Totdat Zijn Messias Jezus het Koninkrijk der hemelen brengen zal.

Wat heeft groter gewicht in uw leven: de bijbel of de krant?
Aan wat besteedt u meer tijd?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.