De kranten staan er de dagen vol mee, komende maandag is er een astronomisch verschijnsel, die dan maar meteen een kerstster wordt genoemd. Het past in de tijd, maar wat u komende maandag na zonsondergang zult zien is slechts een erg flauw aftreksel van de echte ster van Bethlehem.

Na de Kerstdagen zal er een serie aan worden gewijd op Kerst in Vaassen, want het gaat niet alleen om het bepaalde moment, maar om een aantal lijnen die bij elkaar komen. Er wordt nog aan de serie gewerkt, dus het totaal kan nog heel anders worden, dan wat er nu ligt. Kortom we laten u nog even in onzekerheid.

Is dit meteen een ontraden om naar dit natuurverschijnsel te kijken? Nee zeker niet, want dit komt maar eens in de dertig jaar voor en dan is het maar de vraag of je het kunt zien. Dus voor een mens is dit een zeldzaam verschijnsel.

Een andere reden om maandagavond te kijken is om je erover te verwon-deren wat de natuur kan laten zien. Denk er maar eens over na wat een soortgelijk, maar veel sterkere gebeurtenis in een oude beschaving van 2000 jaar geleden zou betekenen. Genoeg redenen om toch dit natuurverschijnsel te bekijken dus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.